F-KRACHT: VROUWELIJK LEIDERSCHAP .....................


WAT IS F-KRACHT?

In onze westerse wereld worden we vaak geconfronteerd met masculiene eigenschappen als doelen stellen, besluitvaardig zijn, focussen en competitief zijn. In de maatschappij is de roep om meer vrouwelijk leiderschap echter steeds groter; we hebben behoefte aan meer empathie, geduld, samenwerken en begrip.

Zoals yin en yang bezitten wij allemaal, man of vrouw, masculiene en feminiene eigenschappen. Yin en yang zijn geen absolute tegenpolen, maar complemetair. Ze kunnen alleen bestaan in relatie tot elkaar. Authentiek leiderschap vraagt om balans en vergt zowel goed ontwikkelde mannelijke als vrouwelijke eigenschappen.

F-kracht maakt inzichtelijk waar de oorsprong ligt van feminiene eigenschappen, hoe ze zich verhouden tot masculiene eigenschappen en hoe ze voor je kunnen werken, zowel zakelijk als privé.


Voor wie

Zelfinzicht en reflectie op eigen gedrag zijn belangrijk voor ontwikkeling, groei en voor het samenwerken met anderen. F-kracht trainingen zijn er voor mannen en vrouwen die persoonlijke ontwikkeling willen koppelen aan leiderschapsleerdoelen. Wil je inzicht in jouw leiderschapsstijl en werken aan een mooi evenwicht tussen jouw hard-skills en soft-skills ? Wil jij in gesprek met je collega vanuit een basis van onderling vertrouwen? Wil jij weten hoe feminiene leiderschapsstijlen kunnen bijdragen aan jouw eigen ontwikkeling en in de relatie met anderen? Hoe je ze herkent en ontwikkelt, en hoe je ze kan toepassen om keuzes te maken, richting te geven en mensen mee te krijgen? Dan is F-kracht voor jou.

WAT BIEDEN WIJ?


Training F-kracht: eendaagse Basics of tweedaagse Verdieping


In de F-kracht basics training maak je kennis met intrinsieke vrouwelijke eigenschappen: de F-krachten. We lichten toe hoe feminiene en mansculiene krachten zich tot elkaar verhouden. Met een overzichtelijk raamwerk krijg je inzicht in de verschillen tussen masculiene en feminiene kwaliteiten en de oorsprong daarvan vanuit wetenschappelijk oogpunt. In confronterende gevoelsoefeningen en met verrassende intervisievormen maken we je bewust van de interne en externe werking van de feminiene krachten en hun toepassing in de praktijk.

Elke F-kracht heeft een interne en een externe werking. De interne werking is gericht op 'glow'. Het zijn manieren om te stralen, je authentieke zelf te zijn, jezelf te accepteren, heel te zijn en te vertrouwen op je intuïtie. De externe werking is gericht op 'flow' creëren, anderen in beweging krijgen, met je mee krijgen. Hier gaat het om verbinding, vertrouwen, empathie en passie om anderen enthousiast te krijgen en mee te nemen.

In deze workshop van een dag komen 5 F-krachten aan bod, met theoretische onderbouwing en oefeningen leer je hoe je de F-krachten effectief kan toepassen. Bij een van de F-krachten maken we gebruik van paardencoaching. Hiervoor wandelen we naar de paardenkudde bij Horse Medicine, ongeveer 10 minuten lopen van de trainingslocatie.


Na de basics training bieden wij de mogelijkheid van een vervolgtraining: de F-kracht verdieping. In deze tweedaagse training werken we verder aan vrouwelijk leiderschap, met uitgebreidere oefeningen, meer tijd voor paardencoaching, verdieping, en intervisie. Bovendien vragen we je vooraf online jouw voorkeur voor F- of M-stijlen te evalueren door middel van een online vragenlijst. In de training krijg je jouw persoonlijke terugkoppeling in de vorm van jouw F-M Balans. We gebruiken de inzichten die daar uitkomen, om verder te werken aan jouw ontwikkelpad.


Training: F&M in Balans


In deze training van een hele dag gaan we in op de tegenstelling en balans van F- en M-krachten in de praktijk: Gedurende de dag werken we samen aan het differentiëren van feminiene leiderschapsstijlen en masculiene -stijlen, verdeeld over 5 deelgebieden in (persoonlijk) leiderschap: Attitude - Relatie - Aanpak - Beslissen - Stimuleren.

Met behulp van de persoonlijke FM-Balans zetten we uiteen waarin de twee stijlen verschillen en in gezamenlijk oefeningen wordt voor jou helder welke van nature bij je past, of welke je je wanneer met het beste resultaat inzet. Ook in deze training werken we met zowel oefeningen als onderbouwde theorie.


PERSOONLIJKE FM-BALANS

Voor het vaststellen van jouw eigen persoonlijke voorkeursstijl ontvang je een digitale vragenlijst. Met jouw antwoorden maken we jouw persoonlijke FM-balans op. Hierin wordt jouw voorkeur voor feminiene of masculiene leiderschapsstijl grafisch weergegeven per aandachtsgebied.


COACHING F-KRACHT

Ben je na de training geinspireerd en wil je je verder verdiepen in jouw eigen F-krachten? In 4 individuele coachingsessies gaan we met jou dieper in op de verschillende F-krachten en waar jouw specifieke uitdagingen en talenten zitten. Je krijgt handvatten om jezelf op deze aspecten verder te ontwikkelen in 2 sessies paardencoaching met Jubine Nijmeijer en 2 persoonlijk leiderschaps-coachingssessies met Monique den Haring. Ook hiervoor maken we gebruik van jouw persoonlijke F-M Balans, die we vooraf opmaken.

Ben je hierin geinteresseerd? Meld je dan aan via Monique@f-kracht.nl

WIE ZIJN WIJ


Monique den Haring, Buro KIJK

Met een achtergrond als leidinggevende in marketing en werkervaring bij een internationale bank, heeft Monique veel ervaring met werken in een  masculiene cultuur. Ze voelde dat ze iets wezenlijks miste in haar professionele en persoonlijke ontwikkeling en is in 2013 begonnen aan haar opleiding tot transpersoonlijk counseler op de Academie voor Menswetenschappen. In 2015 is zij haar eigen coaching- en trainingbureau Buro KIJK gestart waar ze haar masculiene werkervaring en feminiene talenten combineert. Ze coacht professionals in persoonlijk leiderschap en teamleiders in hun ontwikkeling van sturend leiderschap naar coachend leiderschap. Daarnaast werkt ze aan teamontwikkeling, waarin vertrouwen en verbinden de elementen zijn die haar drijven.

Dr. Ir. Gwendolyn Kolfschoten, Beter Samenwerken

Gwendolyn heeft zich tijdens haar opleiding en vroege carrière in het mannen bolwerk van de TU Delft ontwikkeld. Als expert in samenwerken zocht ze steeds de randen van het technische domein op, daar waar de machine de mens ondersteunt, en dan vooral in groepsverband. Ook heeft ze zich jarenlang ontwikkeld als ‘facilitator’; een begeleider van groepsprocessen. Faciliteren is bij uitstek een vrouwelijke manier van processen begeleiden, waarin het zoeken naar synergie, consensus en draagvlak centraal staan. Als onderneemster heeft Gwendolyn een boek geschreven over samenwerken en ondersteund ze diverse organisaties om gebruik te maken van de kennis en het commitment in hun eigen teams om vraagstukken gezamenlijk op te lossen.Jubine Nijmeijer, Horse Medicine

Jubine is van nature een gevoelsmens, dicht bij de natuur, en gek op paarden. Na haar opleiding Notarieel Recht werkte ze in een groot advocaten- en notariskantoor in Amsterdam, waar ze de zakelijke wereld in al haar facetten heeft leren kennen, om uiteindelijk toch te kiezen voor haar 'roots'. Ze volgde de opleiding tot systemisch paardencoach bij opleidingsinstituut Bureau Wind (grondlegger van het systemisch coachen met paarden) en specialiseerde ze verder bij opleidingsinstituut Caprilli Coaching & Training op het vlak van o.a. teamcoaching met paarden. Inmiddels heeft ze een eigen locatie en praktijk met paarden midden in de polders in Leidschendam-Voorburg (Stompwijk), 'Horse Medicine' waar de paarden als kudde gehouden worden, in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Als geen ander weet zij, met behulp van haar paarden, knelpunten en blokkades bloot te leggen, en je te begeleiden bij het herstellen van de verbinding met jezelf.
Monique en Gwendolyn vormen een complementair trainersduo. Monique richt zich op het creëren van een veilige sfeer en biedt effectieve oefeningen die helpen om tot echte inzichten te komen. Gwendolyn biedt een theoretisch fundament voor de F-krachten in de training. Voor de paardencoaching gaan we naar Horse Medicine, en worden we begeleid door Jubine Nijmeijer.

TESTIMONIALS

Roos Grisnigt

“De combinatie van theorie, oefeningen en paarden was bijzonder. Ik heb mooie inzichten opgedaan. En voor mij heel prettig: een theoretisch fundament.”


Sanneke Zandbergen-Nulkes

“Ik ging na een training van een dag mét energie naar huis, uniek! Daarnaast heeft de training voor mij persoonlijk veel effect gehad. In de week na de training ontstond van binnenuit het inzicht: het werd eindelijk duidelijk wat ik wilde gaan doen en ik heb knopen doorgehakt.”


Mirjam Aarden-Pietersma

“Ik ben me deze dag bewust geworden dat ik er nooit bij stil heb gestaan dat er een onderscheid is tussen vrouwelijke en mannelijke leiderschapsstijlen. Mooi om te ervaren wat mijn vrouwelijke krachten zijn en te leren hoe ik die kan inzetten.”

TRAININGEN EN DATA

De eerstvolgende trainingen zijn op basis van open inschrijving en vinden plaats op:


F&M in Balans

Najaar 2019


F-Kracht Basics

Najaar 2019


De trainingen vinden plaats bij 'De Bles' in Stompwijk en duren van 09.00 tot 17.30 uur.

Er is gratis parkeergelegenheid.

Lunch en drankjes zijn inbegrepen.


KOSTEN EN AANMELDING

F-Kracht basics of F& M in Balans

Open inschrijving:                 €749,- ex BTW

Company/team:                      datum en kosten                                                       in overleg


F-Kracht verdieping (2 dagen)

Inclusief persoonlijke F-M Balans.

Open inschrijving:                  €995,- ex BTW

Company/team:                      datum en kosten
                                                      in overleg


Coaching:

4 sessies van 1,5 uur:            €550,- ex BTW

Inclusief persoonlijke F-M Balans.

Bestaande uit 2 x paarden coaching en 2 x coaching persoonlijk leiderschap.


  • Met particulieren en zzp-ers gaan we graag in gesprek over een passend tarief.
  • Kosteloos afmelden tot 48 uur van te voren.
  • Je kan je aanmelden door een mailtje te sturen naar monique@f-kracht.nl.

Neem gerust contact op om te overleggen of deze training iets voor jou is!

PARTNERS
CONTACT

PUBLICATIES

Magazine Marketing Rendement, editie april 2018